تومان
تومان

اسپری تاخیری
یکی از شیوه های مورد تایید و موثر در کنترل انزال آقایان می باشد. در اسپری های تاخیری اصولا از 10 درصد ماده لیدوکایین جهت بی حسی استفاده می شود.
ولی این تمام کار نیست رایحه های جنسی مورد استفاده در اسپری ، دوز مواد ، کیفیت مواد و… در نتیجه دادن یک اسپری تاخیری نقش بسزایی دارد.
اسپری ها با توجه به وضعیت جسمی شما ، کیفیت ساخت و دوز مصرفی می توانند رابطه شما را از 10 دقیقه تا 45 دقیقه کنترل کنند.

مشاهده همه 8 نتیجه